Danmark Brydeforbunds Nye Ambassadør korps

Danmarks Brydeforbund valgte op til BK Thors 100 års jubilæum, den 6. nov. 2010 at oprette et ambassadørkorps. At det lige blev i den anledning er ikke nogen tilfældighed, da et par af klubbens ledere var oplagte emner til at blive de første ambassadører for forbundet.

Ambassadør:
En ambassadør er en diplomat af højeste rang og sit teams officielle repræsentant. En ambassadør korresponderer med modtagerteamets overhoved. Før en ambassadør udnævnes, skal han have opnået tillid fra modtagerteamet.
En ambassadør varetager alle forefaldende opgaver og som personlig repræsentant for sit team, nyder en ambassadør under udførelsen af hvervet, nogle særlige privilegier.
En ambassadør har ledelsesmæssig opbakning og organisatorisk forankring. En ambassadør forstår at prioritere ressourcer til indsatser og forstår værdien af at samarbejde med andre ambassadører.
En ambassadørs mål er effektivitet og resultater.

I dansk brydning har vi personer, der lever op til den beskrivelse. Personer, der får tingene til at ske. De skaber relationer uanset hvor de er, til gensidigt udbytte. De har ikke papir på det og de gør det helt af egen drift på baggrund af personlig motivation. Man behøver ikke en præsentation af dem – de er der bare. Når man er i samme rum som dem, mærker man hvordan folk samles omkring dem. Man oplever hvordan de har andre menneskers tillid eller beundring – og at andre mennesker refererer til dem.

Det var derfor med stor glæde, at undertegnede – ved BK Thors 100-års jubilæum – kunne udnævne Søren Hyllegaard Pedersen og Thor Hyllegaard Pedersen til de to første ambassadører for dansk brydning.

Med denne udnævnelse ønsker Danmarks Brydeforbund at offentliggøre det diplomatiske arbejde. begge udøver og værdsætte de resultater, de opnår for deres klub og for forbundet. Med udnævnelsen følger det særlige privilegium, at de i 2011, i samarbejde skal udpege den næste ambassadør til korpset, samt mulighed for at præge etableringen af dette netværk.

Bestyrelsen for Danmarks Brydeforbund ser frem til en spændende udvikling af korpset.

Næstformand i DB
Louisa McKennell


af Else Kilgod - 17.11.2010